Khai trương Trung tâm quan trắc tự động giám sát môi trường dự án Formosa

NDO -

NDĐT - Sáng 18-5, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh tổ chức khai trương Trung tâm điều hành hệ thống quan trắc tự động giám sát môi trường dự án Formosa tại Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh.

Khai trương Trung tâm quan trắc tự động giám sát môi trường dự án Formosa

Trung tâm quan trắc này được kết nối trực tiếp với hệ thống nước xả thải ra môi trường của dự án Formosa tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng. Bước đầu, Trung tâm sẽ tiến hành giám sát 24/24 giờ với sáu thông số liên quan đến xả thải ra môi trường như: nitơ, lưu huỳnh, pH, COD, chất thải rắn trong nước thải, nhiệt độ, lưu lượng dòng chảy… Liên tục cứ hai phút một lần, Trung tâm sẽ cập nhật các thông số liên quan.

Nếu trong quá trình quan trắc và giám sát nếu một trong các thông số vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động cảnh báo để các cơ quan quản lý có những giải pháp xử lý tiếp theo.

Đây là công trình cấp bách của tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện việc quan trắc và giám sát xả thải ra môi trường tại dự án Formosa. Hiện, Trung tâm tiếp tục hoàn chỉnh và nâng cấp nhằm tăng mức độ quan trắc và giám sát lên 12 thông số liên quan ảnh hưởng đến môi trường như xianua, thủy ngân, phenol, crom, cadml, dầu mỡ… đối với dự án Formosa cũng như các dự án có khối lượng xả thải lớn trên địa bàn.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Lê Đình Sơn, đề nghị: Ngoài hệ thống quan trắc, giám sát tự động của tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát độc lập để kiểm tra, giám sát hệ thống nước thải, khí thải của dự án Formosa cũng như các dự án khác tại KKT Vũng Áng.