Khai mạc Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII

NDO -

NDĐT- Ngày 20-10, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII, chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình. Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục triển khai thi hành và thể chế hóa Hiến pháp 2013; giám sát và quyết định các vấn đế về kinh tế - xã hội; đồng thời tập trung xem xét, thông qua các dự án luật quan trọng thuộc lĩnh vực tư pháp như điều tra, công tố, kiểm sát, xét xử, thi hành án…

Ảnh: TRẦN HẢI
Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thông qua 18 dự án luật, nhiều Nghị quyết; cho ý kiến về tám dự án luật khác. Đây là kỳ họp cuối năm, công tác xây dựng pháp luật được xác định là một nội dung trọng tâm với số lượng lớn các dự án luật nhằm tiếp tục triển khai đưa Hiến pháp vào cuộc sống. Sau khi cơ bản hoàn thành việc xây dựng các đạo luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, tại Kỳ họp này, với tinh thần thượng tôn pháp luật, Quốc hội sẽ dành thời gian tập trung thảo luận, xem xét, thông qua các dự án Luật, Bộ luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tổ chức và hoạt động của Quốc hội... theo tinh thần của Hiến pháp.

Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016 và ban hành nghị quyết của Quốc hội về các nội dung này; đồng thời, xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020.

Quốc hội xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014; xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9. Đặc biệt, sẽ dành thời gian thích đáng để xem xét báo cáo của Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021; thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và phê chuẩn Phó Chủ tịch, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Kỳ họp cũng tập trung thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.