Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ XII của Đảng

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long

Ngày 19-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư cùng 349 đại biểu, đại diện cho 35.479 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự.

Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long”. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm của tỉnh đạt 6,97%, thu nhập bình quân đầu người 1.862 USD, tăng 1,7 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện gắn với giải quyết các vấn đề nông dân, nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đầu tư, phát triển. Xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, với 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội, chăm sóc người có công thường xuyên được quan tâm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của tỉnh như Vĩnh Long vẫn là tỉnh nghèo, chủ yếu sản xuất nông nghiệp; đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ chín đề ra chưa đạt. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong nền kinh tế còn thấp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có chất lượng cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; năng lực đội ngũ cán bộ còn hạn chế; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở nhiều địa phương còn thấp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế... gây trở ngại cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Đại hội tập trung thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc về những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 20-10.