Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

* Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long kết thúc thành công

* Hoàn tất việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

Sáng 20-10, tại TP Mỹ Tho, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư cùng 349 đại biểu đại diện cho gần 42 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang đã phát huy khá tốt những lợi thế về địa lý, với hệ thống giao thông thuận lợi là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có mối liên kết với TP Hồ Chí Minh; đồng thời phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành trong các nhiệm kỳ trước tạo những tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Phần lớn các chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu ý kiến với Đại hội, đồng chí Ngô Xuân Lịch biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, bền bỉ, quyết tâm vượt khó của tỉnh Tiền Giang. Đồng chí lưu ý, Tiền Giang cần nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng hạn chế để tìm ra đúng nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục hạn chế trên các lĩnh vực, nhất là trong sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp cần phân tích nguyên nhân, từ đó có thêm những căn cứ quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ sắp tới.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch đề nghị: Sau khi kết thúc Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần khẩn trương tổ chức, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, cần xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ để rút kinh nghiệm chỉ đạo; kịp thời khen thưởng, động viên nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm đưa tỉnh Tiền Giang phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt.

Đại hội kết thúc vào ngày 21-10.

* Chiều 20-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhằm huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ” phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; triển khai hiệu quả các giải pháp về tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng, bền vững gắn với phát triển văn hóa và tiến bộ công bằng xã hội, góp phần đến năm 2020 đưa Vĩnh Long thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội xác định ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là phát triển và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, đào tạo, nâng cao kỹ năng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, những dự án quan trọng, có hiệu quả; định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, góp phần tiêu thụ sản phẩm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 51 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Rón tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020.

* Các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội đã được thành phố tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lão thành cách mạng, các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo. Công tác chuẩn bị nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 được Thành ủy Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, theo các quy định trong các văn bản, hướng dẫn của trung ương. BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới có 75 đồng chí, Ban Chấp hành khóa 15 đã chuẩn bị danh sách bầu với số dư là 13,5%. Trong đó, tỷ lệ đổi mới cấp ủy của nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng quy định, tỷ lệ cán bộ nữ là 15%, cán bộ trẻ là 7,06%. Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3-11, với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giày đẹp, văn minh, hiện đại". Dự Đại hội có 497 đại biểu chính thức, trong đó có 67 đại biểu đương nhiên, 430 đại biểu được bầu từ 60 tổ chức đảng trực thuộc Hà Nội.