Khai mạc Đại hội đảng bộ các tỉnh: Lạng Sơn, Sóc Trăng, Bạc Liêu

* Đại hội đảng bộ các tỉnh: Hải Dương, Thái Nguyên kết thúc thành công

Sáng 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư dự và chỉ đạo. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư cùng 348 đại biểu đại diện cho hơn 55 nghìn đảng viên trong Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc; đồng chí Vi Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Phát biểu ý kiến với Đại hội, đồng chí Ngô Văn Dụ biểu dương những thành tích Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ đề ra. Nổi bật là kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự được bảo đảm; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững... Tuy điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh có bước phát triển nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức, điển hình là kinh tế có bước tăng trưởng khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Đồng chí Ngô Văn Dụ lưu ý: Trong thời gian tới, Lạng Sơn cần tạo bước phát triển vượt bậc về kinh tế cửa khẩu, phát triển nhanh thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo chuyển biến mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, để sớm trở thành một trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của khu vực miền núi phía bắc, giữ vai trò đầu mối trung chuyển thương mại quan trọng trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 30-10.

* Sáng 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư cùng 347 đại biểu đại diện cho hơn 37 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến với Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua: tốc độ kinh tế tăng trưởng khá cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội đã đến được với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh; bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng; an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định... Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần được khắc phục. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Sóc Trăng vẫn còn bảy chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển đồng bộ giữa kinh tế và xã hội... để đưa tỉnh phát triển nhanh hơn nữa; quan tâm hơn đến công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc để có đội ngũ kế thừa, thực hiện yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: Trong thời gian tới, Sóc Trăng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng, thủy sản là kinh tế mũi nhọn; khai thác có hiệu quả nguồn lợi từ biển để phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc; tập trung tạo sự đột phá trong sản xuất, xác định loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, phù hợp với địa phương, có hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân, xóa đói, giảm nghèo nhanh hơn.

Đại hội dự kiến làm việc đến hết ngày 29-10.

* Sáng 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư cùng 347 đại biểu đại diện cho hơn 22.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đọc Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực về mọi mặt, nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tận dụng lợi thế về phát triển nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt, chế biến thủy sản. Nhiệm kỳ qua, trong tổng số 21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đến nay thực hiện có 13 chỉ tiêu vượt và đạt. Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2015 tăng 12% so với năm 2014; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Phát biểu ý kiến với Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đáng tự hào của tỉnh; biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt khó của nhân dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năng động, sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền; vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Đồng chí lưu ý, Bạc Liêu cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực chất của hạn chế, yếu kém để tìm ra đúng nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trên các lĩnh vực. Nhất là trong sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần phân tích sâu nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó có thêm những căn cứ quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ sắp tới. Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 15 sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Lê Thanh Hải đề nghị: Sau khi kết thúc Đại hội, tỉnh Bạc Liêu cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó, cần xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ để rút kinh nghiệm chỉ đạo; kịp thời khen thưởng, động viên nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm không ngừng đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao… Đặc biệt, cần chú trọng việc đoàn kết, thống nhất cao; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất, phục vụ tốt nhân dân.

* Ngày 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 16 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu chủ yếu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động, sáng tạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khai thác, phát huy tốt lợi thế của tỉnh với vị trí nằm ở trung tâm của Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời là vệ tinh trong không gian phát triển Vùng Thủ đô, có hạ tầng giao thông phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; từng bước tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị gia tăng cao; chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư... Phấn đấu xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 15, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2015-2020.

* Chiều 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, theo đó mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng trung du miền núi phía bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục- đào tạo. Đại hội xác định chỉ tiêu : Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 10%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Công nghiệp và xây dựng 53%; dịch vụ 36% và Nông - lâm - thủy sản 11%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15%/năm. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4%/năm. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 9%/năm. Hằng năm, có hơn 80% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 53 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.