Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng 20%

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay đạt hơn bốn triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không là 3.291.938 lượt (tăng 22,2%), đường biển là 66.011 lượt (giảm 25,9%), đường bộ là 647.929 lượt (tăng 16,6%). Hầu hết các thị trường đều tăng, mạnh nhất là Hồng Công, Trung Quốc, Thái-lan, Hàn Quốc, I-ta-li-a, Thụy Điển..., chỉ có thị trường khách Cam-pu-chia giảm 31,7%. Ước tính số lượng khách du lịch nội địa năm tháng đầu năm đạt 27,3 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 167.464 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2015.