Khắc phục tình trạng hàng thủy sản xuất khẩu nhiễm kháng sinh cấm và tạp chất

Ngày 29-10, trong Hội nghị Kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Cục Thú y cho biết, trong chín tháng năm 2015, số lô hàng thủy sản, nhất là tôm nước lợ, bị các nước nhập khẩu cảnh báo, trả về tăng cao đột biến.

Cả nước có gần 32 nghìn tấn hàng thủy sản các loại bị trả về do nhiễm kháng sinh cấm, vi sinh và các loại tạp chất khác... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng phân công trách nhiệm cụ thể của các đơn vị từ T.Ư đến cấp trưởng thôn trong việc chống kháng sinh cấm từ nay cho đến cuối năm. Tập trung trước hết vào ngành hàng tôm nước lợ; đồng thời, lập danh mục những doanh nghiệp bị cảnh báo ở thị trường nước ngoài để phân loại và tăng tần suất kiểm tra đối với đơn vị vi phạm nhiều lần.