Khắc phục sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

Vừa qua, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. 

Trong những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu bài học là phải khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách. Vấn đề này là thực tế tồn tại ở nhiều địa phương, cơ sở và cũng là trăn trở của những người làm công tác đảng ở huyện Quản Bạ, một địa phương vùng cao, biên giới thuộc tỉnh Hà Giang.

Huyện Quản Bạ có địa hình núi non hiểm trở, nhiều núi đá cao và bị chia cắt mạnh bởi các khe sâu, thung lũng, sông suối. Diện tích bằng phẳng không nhiều, đất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 30% diện tích đất tự nhiên. Đây là nơi cư trú của 16 dân tộc, trong đó hơn 60% dân số là người H’Mông. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 33,52%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 mới đạt 22 triệu đồng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chậm phát triển của khu vực miền núi nói chung và huyện Quản Bạ nói riêng là công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện còn có mặt yếu kém, chậm trễ. Tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, bằng lòng với hiện tại còn khá phổ biến. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa hăng hái công tác. Sự trì trệ đó là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến cho nhiều địa phương miền núi chậm phát triển. 

Nhận thức rõ những hạn chế này, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Quản Bạ đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành. Các chủ trương, chính sách đưa xuống cơ sở đều kèm theo công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động. Ở những nơi cán bộ trì trệ, yếu kém, Huyện ủy tăng cường bồi dưỡng, điều động, luân chuyển hoặc tăng cường cán bộ cho cơ sở. Huyện huy động hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền chống tư tưởng trông chờ ỷ lại, bằng lòng với hiện tại, lười suy nghĩ thông qua việc ban hành nghị quyết chuyên đề về nội dung này. Huyện ban hành chỉ thị yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và vai trò của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở. Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong quản lý đất đai, triển khai các chương trình, dự án, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà ở xã hội.

Sau 5 năm vừa kiên trì vận động, thuyết phục, vừa chỉ đạo cương quyết, tác phong làm việc, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ từ huyện đến thôn, bản đã thay đổi tích cực. Đến nay, huyện hoàn thành đạt và vượt 100% các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ trước đề ra, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 100 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng hơn 60%; có ba xã đạt chuẩn nông thôn mới; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Mừng nhất là tinh thần phấn đấu, khát vọng đổi mới quê hương được phát huy mạnh mẽ. Sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tháng 6-2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện càng đồng tâm, nhất trí tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương với những cách làm mới, sáng tạo và quyết liệt hơn. 

Mặc dù cách xa Thủ đô Hà Nội, nhưng nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ luôn hướng về Trung ương, ủng hộ Đảng, ủng hộ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức thành công, tạo tiền đề cho các huyện biên giới, hải đảo nói chung và huyện Quản Bạ nói riêng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

HOÀNG ĐÌNH PHỚI

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Hà Giang