Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 3344/STNMT-ÐKTKÐÐ của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, nội dung chính như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản của Báo Nhân Dân chuyển nội dung đơn của gia đình bà Vũ Thị Tỵ, trong đó tố cáo về việc các lãnh đạo quận Ba Ðình gây khó khăn, sách nhiễu trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có dấu hiệu “bao che” cho việc tạo chứng cứ giả, gây tranh chấp trái pháp luật (liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 63 Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Ðình, TP Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00

Căn cứ Luật Ðất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển nội dung đơn nêu trên đến UBND quận Ba Ðình để kiểm tra, cập nhật kết quả giải quyết theo các quy định của pháp luật, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Báo Nhân Dân và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 246/TTr-PHD ngày 4/7/2022 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời đơn của ông Nguyễn Trùng Khánh Phụng, trú tại khu Chung cư Hoàng Anh An Tiến, đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh), đại diện các hộ dân phản ánh việc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại-sản xuất-xây dựng Ðông Mê Kông (The Park Vista), là chủ đầu tư Dự án Khu cao ốc căn hộ đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè ngừng thi công, chậm bàn giao nhà, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Căn cứ Luật Khiếu nại, Nghị định số 124/2020/NÐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh đơn của ông và các hộ dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Tòa án. Ðề nghị ông Phụng và các hộ dân gửi đơn đến cơ quan Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Báo Nhân Dân phản ánh đơn của bạn đọc ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội về những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, nhưng chậm bị xử lý. Cụ thể: 1- UBND huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm) thực hiện hoán đổi và xác nhận nguồn gốc đất không đúng cho 4 hộ gia đình ông: Chu Thiên Sửu, Chu Thiên Linh, Nguyễn Tự Hùng và Nguyễn Khắc Canh đều ở xã Tây Tựu không phải đất được giao theo Nghị định 64/CP nằm ngoài khu vực giải phóng mặt bằng khi đã có Quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Hà Nội, làm thất thoát chi phí bồi thường, hỗ trợ là 1,6 tỷ đồng; 2- Bồi thường không đúng quy định về đất cho 2 hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Hợp, Nguyễn Khắc Quang (xã Tây Tựu) đối với phần diện tích vượt hạn mức thành đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP làm thất thoát ngân sách nhà nước (theo quy định tại thời điểm áp dụng chính sách của Nghị định 197/2004/NÐ-CP, diện tích vượt hạn mức thì các hộ không được bồi thường đất nông nghiệp); 3- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình ông: Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Anh Tuấn tại xã Cổ Nhuế (nay là phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) là trái quy định, với lý do: Nguồn gốc đất của các hộ gia đình nêu trên là đất lấn chiếm (tự sử dụng lò gạch và hố đấu).

Về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 1030/PC-VP của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, nội dung chính như sau: Căn cứ Quy chế làm việc của UBND thành phố, sau khi báo cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Ðông, Văn phòng UBND thành phố chuyển nội dung nêu trên đến UBND quận Bắc Từ Liêm để kiểm tra, xử lý và thông tin kết quả xử lý đến Báo Nhân Dân theo quy định.