IPO hơn 61 triệu cổ phần TCT Lắp máy Việt Nam và CTy Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam ngày 26-11

NDO -

NDĐT – Ngày 29-10, Sở GDCK Hà Nội cho biết, hơn 35,5 triệu cổ phần của công ty mẹ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV và gần 26 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam sẽ được chào bán đấu giá lần đầu ra công chúng, vào ngày 26-11 tới, với giá khởi điểm lần lượt là 10.300 đồng/cổ phần và 10.500 đồng/cổ phần.

Theo đó, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV, địa chỉ: 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh: Tổng thầu EPC, xây lắp; Cơ khí chế tạo; …

Tổng Công ty đưa ra đấu giá 35.550.250 cổ phần, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm 10.300 đồng/cổ phần. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 35.550.250 cổ phần.

Vốn điều lệ dự kiến của Tổng Công ty sau cổ phần hóa là 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18-7-2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian và địa điểm đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 26-11-2015, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, địa chỉ: 02 Lê Lợi, phường 01, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, dịch vụ dầu khí; Kinh doanh bất động sản...

Số cổ phần Công ty đưa ra đấu giá là 25.807.600 cổ phần, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 25.807.600 cổ phần.

Vốn điều lệ Công ty dự kiến sau cổ phần hóa là 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18-7-2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian và địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 26-11-2015, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.