IPO gần 4,4 triệu cổ phần Xí nghiệp Khai thác - dịch vụ khoáng sản và hóa chất Phú Thọ

NDO -

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, sẽ tổ chức chào bán lần đầu ra bên ngoài gần 4,4 triệu cổ phần của Xí nghiệp Khai thác - dịch vụ khoáng sản và hóa chất Phú Thọ trực thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, vào ngày 28-6 tới, với giá khởi điểm 10 nghìn đồng/cổ phần. Vốn điều lệ dự kiến của Xí nghiệp sau cổ phần hóa đạt hơn 88,8 tỷ đồng.

Cụ thể, Xí nghiệp Khai thác - dịch vụ khoáng sản và hóa chất Phú Thọ trực thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, địa chỉ: Khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác khoáng sản hóa chất và khoáng phân bón (Chi tiết: tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển, chế biến quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hóa chất).

Xí nghiệp đưa ra đấu giá 4.399.540 cổ phần, có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần với giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.399.540 cổ phần.

Vốn điều lệ dự kiến của Xí nghiệp sau cổ phần hóa: 88.859.620.000 đồng (Tám mươi tám tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 31-5-2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 21-6-2016 (sáng từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 các ngày làm việc), tại các đại lý Đấu giá.

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24-6-2016, bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

Thời gian và địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 28-6-2016, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29-6-2016 đến ngày 8-7-2016.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30-6-2016 đến ngày 4-7-2016.