IPO gần 11 triệu cổ phần Công ty TNHH MTV In Trần Phú ngày 23-11

NDO -

NDĐT – Ngày 26-10, Sở GDCK Hà Nội cho biết, sẽ tổ chức chào bán đấu giá gần 11 triệu cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV In Trần Phú, vào ngày 23-11 tới, với giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần. Dự kiến, vốn điều lệ Công ty sau cổ phần hóa đạt hơn 283 tỷ đồng.

IPO gần 11 triệu cổ phần Công ty TNHH MTV In Trần Phú ngày 23-11

Theo đó, Công ty TNHH MTV In Trần Phú, địa chỉ: 71 - 73 - 75 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và lưu trữ hàng hóa; Các dịch vụ liên quan đến in; Sản xuất, gia công in ấn các sản phầm như: nhãn hàng, lịch block, sách báo, tạp chí...

Công ty đưa ra đấu giá 10.959.490 cổ phần, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.959.490 cổ phần. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 283.246.000.000 đồng.

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18-7-2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian và địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 23-11-2015, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.