[Infographic] Ngày Đất thế giới 2022

NDO - Ngày Đất thế giới (5/12) năm 2022 và chiến dịch "Đất: Khởi nguồn của lương thực" nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc duy trì các hệ sinh thái lành mạnh và sự sung túc của con người bằng cách giải quyết những thách thức ngày càng tăng trong quản lý đất, nâng cao nhận thức về đất và khuyến khích xã hội cải thiện "sức khỏe" của đất.
[Infographic] Ngày Đất thế giới 2022 ảnh 1
(Infographic có sử dụng chất liệu của Freepik)
Đất lành: Nền tảng của thực phẩm lành mạnh và một môi trường tốt hơn.