ILO hỗ trợ hợp tác xã phát triển bền vững

NDO -

NDĐT - Ngày 27-5, tại Hà Nội, Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam và Văn phòng đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ký biên bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

ILO hỗ trợ hợp tác xã phát triển bền vững

Sau nhiều phiên trao đổi, đàm phán và đi đến thống nhất, Biên bản ghi nhớ “Xây dựng và thực hiện hiệu quả các chiến lược để thúc đẩy việc làm giảm nghèo, hỗ trợ chuyển dịch cho lao động khu vực phi kết cấu, phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững và toàn diện” đã được ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên Minh HTX Việt Nam (VCA) và ông Chang Hee Lee- Giám đốc Văn phòng đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Theo đó, trong hai năm (2016-2017) phía ILO sẽ hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực cho Liên Minh HTX Việt Nam những việc liên quan đến khu vực phi kết cấu và hỗ trợ việc chuyển đổi trong các chuỗi giá trị được lựa chọn. Các tài liệu đào tạo của ILO được sử dụng trong các đơn vị và cơ sở đào tạo của Liên Minh HTX Việt Nam bao gồm tập huấn cho giảng viên nguồn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Chang- Hee Lee khẳng định: Với khoảng 13 triệu thành viên trong Liên minh Hợp tác Việt Nam, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đa phương là bước khởi đầu quan trọng trong nỗ lực của các đối tác chiến lược vì mục tiêu chung là thúc đẩy việc làm, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. “Trong những năm gần đây mặc dù có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng một số vùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn của Việt Nam tỷ lệ khu vực còn nghèo cao. Vì vậy, việc hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam và ILO có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo” – ông Chang- Hee Lee nhấn mạnh. Trong đó, vai trò của Liên minh HTX Việt Nam là quan trọng, đặc biệt góp phần thúc đẩy, tăng thu nhập, giảm nghèo với mạng lưới gồm 13 triệu thành viên trong liên minh.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cũng cho biết: Biên bản ghi nhớ này là một bước tiến quan trọng trong những nỗ lực triển khai chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững trong những năm tới đây. Đồng thời, giúp Liên minh HTX Việt Nam nâng cao năng lực, mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động của dịch vụ cốt lõi có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ lĩnh vực hợp tác của HTX.

Cùng ngày, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự và bà Antje Regitz- Giám đốc Chương trình thuộc Liên đoàn HTX Raiffeisen, Cộng hòa Liên bang Đức (DRGV) cũng đã ký biên bản hợp tác - đối tác toàn diện. Theo đó, DGRV sẽ hỗ trợ tư vấn, nâng cao năng lực cho Liên Minh HTX Việt Nam và các tổ chức đối tác khác nhằm hợp tác trong việc xây dựng một khung thể chế đủ mạnh cần thiết cho phát triển bền vững HTX tại Việt Nam. Đồng thời, sẽ hợp tác với Liên Minh HTX Việt Nam từ cấp trung ương đến cấp tỉnh và các HTX cơ sở nhằm nâng cao năng lực cho toàn hệ thống Liên Minh HTX Việt Nam, cung cấp hỗ trợ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các HTX và tổ hợp tác; đồng thời, hỗ trợ Liên Minh HTX Việt Nam và các liên minh HTX cấp tỉnh nâng cao nhận thức về mô hình HTX hiện đại.

“Việc ký kết nhằm nâng cao năng lực cho các HTX cũng như các tổ chức mạng lưới liên quan của Liên minh HTX Việt Nam, từ đó giúp cải thiện cấu trúc kinh tế xã hội trong khu vực HTX Việt Nam” - bà Antje Regitz khẳng định. Cùng với đó, thông qua biên bản hợp tác này cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức về mô hình HTX hiện đại, mà theo đó mỗi HTX phải được coi là doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận có trách nhiệm về kinh tế, xã hội và văn hóa với các thành viên của mình.