Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng 26-2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hướng dẫn quy trình giới thiệu người của các cơ quan T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV.

Ðồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao.

Theo Hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ÐBQH của các cơ quan T.Ư, việc giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV được thực hiện theo ba bước. Bước đầu tiên là tiến hành họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ÐBQH. Bước thứ hai là tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ÐBQH. Bước thứ ba là tiến hành hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ÐBQH… Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ÐBQH làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Chậm nhất 17 giờ ngày 14-3-2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ÐBQH khóa XV.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự cùng thảo luận về những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình tổ chức Hội nghị giới thiệu người của các cơ quan T.Ư ứng cử ÐBQH Khóa XV nhằm làm rõ các bước trong quy trình đã đề ra.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT về tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19.

* Ngày 26-2, theo báo cáo của Thường trực HÐND tỉnh Thanh Hóa: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động, tập trung, kịp thời lãnh đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các phường, xã trong tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất giới thiệu 2.357 người tham gia ứng cử để bầu 920 đại biểu HÐND cấp huyện, 32.885 người ứng cử để bầu 13.272 đại biểu HÐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HÐND tỉnh Thanh Hóa cũng lưu ý trong chuẩn bị nhân sự cần nâng cao chất lượng đại biểu HÐND các cấp theo hướng kết hợp tốt yêu cầu về tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu, quan tâm tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài Ðảng; hướng dẫn công dân chỉ nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND cao nhất ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đúng thời gian quy định.