Hưng Yên tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp

NDO -

Chiều 8/6, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp, với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hội Nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022.
Hội Nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Hơn 5 tháng qua, kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt hơn 4,9 tỷ USD vượt 18% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 2,3 tỷ USD vượt 9%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,6 tỷ USD vượt 28%; thu ngân sách đạt 2.045 tỷ đồng đạt 56,82% chỉ tiêu được giao vượt 21% so với cùng kỳ năm 2021.

Các cơ quan chức năng và Chi cục Hải Quan Hưng Yên luôn thực hiện cải cách thủ tục hành chính cập nhật kịp thời các quy định mới ban hành, thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình thủ tục hải quan, các văn bản chính sách về quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan; thực hiện việc hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong đó, các cơ quan chức năng và Chi cục Hải quan Hưng Yên đã hỗ trợ thực hiện các quy định pháp luật mới, sửa đổi bổ sung về công tác kiểm tra, giám sát hải quan, thuế, trị giá, xuất xứ hàng hóa, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan; hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý hàng hóa tự động đối với kho ngoại quan, địa điểm kiểm tra tập trung; hỗ trợ triển khai mở rộng phương thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Chủ động giải quyết ngay các vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua nhóm Zalo kết nối lãnh đạo Chi cục Hải quan Hưng Yên và cộng đồng doanh nghiệp hoặc qua các phương tiện điện tử (Email, điện thoại...). Bảo đảm thời gian thông quan hàng hóa; đẩy mạnh áp dụng thông quan điện tử và áp dụng phương thức quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tính đến ngày 30/5, Chi cục đã thực hiện thủ tục hải quan cho 119.692 tờ khai, tỷ lệ 75% tờ khai luồng xanh, 23% tờ khai luồng vàng và 2% tờ khai luồng đỏ. Tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 4 theo lộ trình; cung cấp dịch vụ công cho các thủ tục thực hiện tại cấp Chi cục. Tính đến nay đã có 1.021 bộ hồ sơ truyền lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 997 hồ sơ đã hoàn thành xử lý, đạt gần 98%.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã có ý kiến, kiến nghị Hải Quan Hưng Yên và tỉnh Hưng Yên một số vấn đề: Hướng dẫn thủ tục pháp lý tiêu hủy, thanh lý, chuyển đổi nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị bị hỏng, không sử dụng; nguyên vật liệu, sửa chữa thay thế; chính sách thuế đối với nhà thầu phụ xây dựng doanh nghiệp chế xuất; quản lý, cung cấp dữ liệu camera đối với doanh nghiệp chế xuất; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xuất, nhập khẩu qua nhóm Zalo. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, nhà ở cho công nhân, tiếp cận đất đai, ưu đãi thuế sản phẩm công nghệ cao…

Các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên và Chi cục Hải quan Hưng Yên đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị và trả lời một số ý kiến của doanh nghiệp.