Hưng Yên chú trọng bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND

Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, để thực hiện tốt hơn chức năng quyết định và chức năng giám sát của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên tham gia ý kiến tại kỳ họp.
Đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên tham gia ý kiến tại kỳ họp.

Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hưng Yên Hoàng Thị Minh Nghĩa cho biết: Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đại biểu HĐND rất bổ ích đối với những người lần đầu đảm nhận vai trò, trách nhiệm đại biểu HĐND tỉnh như tôi. Các chuyên đề, bài giảng có nội dung bao quát, cơ bản nhất được các giảng viên truyền đạt với sự nhiệt tình và tâm huyết, giàu kinh nghiệm thực tiễn đã giúp cho đại biểu HĐND có thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong hoạt động.

Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên Vũ Văn Thắng chia sẻ: Tôi rất tâm đắc với những chuyên đề về kỹ năng giám sát tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo... Khi có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng giám sát, các đại biểu HĐND sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng những nội dung giám sát, thu thập được nhiều thông tin, kịp thời nắm bắt được các vấn đề quan trọng; đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý, điều hành của cơ quan quản lý các cấp.

Từ đó có những đề xuất, kiến nghị chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ ở địa phương.

Xác định chất lượng hoạt động của HĐND phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND; đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền các cấp, để làm tròn trọng trách này, mỗi đại biểu ngoài tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết còn phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng hoạt động của mình.

Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên luôn coi công tác bồi dưỡng, đào tạo là một giải pháp cơ bản góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 640 lượt đại biểu dân cử cấp tỉnh và huyện; phối hợp Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn cho hơn 4.000 lượt đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Các đại biểu HĐND được bồi dưỡng kiến thức với các chuyên đề: Nâng cao chất lượng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động giám sát của thường trực HĐND và các ban của HĐND. Các giải pháp nâng cao trách nhiệm và chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND các cấp. Quy trình, cách thức tổ chức chất vấn UBND và thủ trưởng các cơ quan...

Qua đó, các đại biểu HĐND được cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND, nhất là trong vai trò thực hiện chức năng quyết định những vấn đề lớn ở địa phương và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND.

Để tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện, với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, như:

Kỹ năng xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương; giám sát tài chính, ngân sách của HĐND. Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri. Kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu HĐND; HĐND trong quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án các cấp ở địa phương. Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội do UBND trình tại kỳ họp HĐND.

Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền các cấp. Các chuyên đề được biên soạn kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, do các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trực tiếp truyền đạt tới các đại biểu.

Các đại biểu HĐND đã tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, học hỏi vào thực tiễn hoạt động của mình, hướng tới không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND, chất lượng hoạt động của HĐND trong vai trò thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới phát triển, niềm tin và sự mong đợi của cử tri.