Hơn ba nghìn tỷ đồng phòng chống lũ trên sông Gianh và sông Nhật Lệ

NDO -

NDĐT - Ngày 22-10, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phê duyệt Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2030, có tổng số vốn đầu tư là 3.269, thời gian thực hiện từ 2016-2030.

Nâng cấp kè bờ hữu sông Nhật Lệ, đoạn qua huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Nâng cấp kè bờ hữu sông Nhật Lệ, đoạn qua huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Kế hoạch gồm các nội dung như: lập bản đồ ngập lụt và rà soát quy hoạch dân sinh, nâng cao năng lực dự báo; tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai; chương trình trồng và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển; nâng cấp, xây dựng mới các công trình phòng, chống thiên tai.

Tổng số vốn đầu tư là 3.269 tỷ đồng từ nguồn vốn của T.Ư, địa phương, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ 2016-2030.

Được biết, đây là Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ có quy mô mô lớn nhất từ trước tới nay tại Quảng Bình.