Hơn 41 triệu USD xây dựng giao thông liên vùng tỉnh Yên Bái

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án xây dựng hạ tầng giao thông liên vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, vay vốn Quỹ Phát triển Ả-rập Xê-út với mục tiêu kết nối, phát triển liên vùng giữa các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang.

Dự án sẽ xây dựng khoảng 52,6 km đường giao thông liên huyện miền núi Lục Yên và Văn Yên kèm hệ thống thoát nước, các công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông, thực hiện trong bốn năm với tổng mức đầu tư hơn 41 triệu USD. Dự án còn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn, miền núi giúp tăng cường các cơ hội sinh kế và giảm nghèo bền vững.