Hơn 300 nghìn đơn vị, hộ nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 8-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết dự án “Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công - tư ở Việt Nam”.

Bảo hiểm nông nghiệp không chỉ hỗ trợ cho nông dân vượt qua những thách thức về dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mà còn là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ nông dân bên cạnh các giải pháp về đất đai, khuyến nông, khoa học kỹ thuật… Việt Nam đã làm thử nghiệm ở 20 tỉnh với tám nhóm ngành hàng và rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Tại các tỉnh đã thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa, vật nuôi, thủy sản. Các trường hợp được bảo hiểm rủi ro là bão lũ, hạn hán, dịch bệnh... Kết quả, có 304.017 hộ nông dân, đơn vị sản xuất tham gia bảo hiểm; giá trị bảo hiểm hơn 7,7 nghìn tỷ đồng, số tiền bồi thường hơn 712 tỷ đồng; doanh thu phí bảo hiểm là 394 tỷ đồng… Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có khung pháp lý rõ ràng về bảo hiểm nông nghiệp, cũng như đối tác công - tư; không có các cơ quan giám sát độc lập để triển khai những chính sách, cơ quan quản lý đầu mối về bảo hiểm nông nghiệp.