Hội thảo khoa học “Bác Hồ với thơ Đường luật Việt Nam”

Ngày 23-10 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh và Hội thơ Đường luật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Bác Hồ với thơ Đường luật Việt Nam”. Đến dự, có PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận - phê bình văn học nghệ thuật T.Ư ; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình và hội viên Hội thơ Đường luật Việt Nam.

Hơn 50 bản tham luận tập trung phân tích các nội dung: Bác Hồ với việc tiếp cận, vận dụng sáng tạo thơ Đường luật vào quá trình tuyên truyền, chỉ đạo cách mạng Việt Nam; Thơ Đường luật của Bác Hồ thể hiện tình cảm sâu nặng của Người đối với Tổ quốc và nhân dân… Nhiều ý kiến đi sâu phân tích nghệ thuật thơ Đường luật của Bác, từ chỗ thấm sâu những giá trị Đường thi trong các tác phẩm của mình, Bác còn bổ sung và làm giàu cho Đường thi những nội dung, tư tưởng mới mang tính cách tân, cách mạng. Đặc biệt, giá trị tập Nhật ký trong tù gồm 133 bài thơ Bác viết bằng chữ Hán đạt đến tầm cao, chiều sâu của thơ Đường luật.