Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 lần thứ 9

NDO -

NDĐT - Ngày 16-5, tại Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 lần thứ 9 (ALMM+3 IX) với sự tham dự của các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và ba nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đoàn Việt Nam do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội dẫn đầu, tham dự Hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 lần thứ 9

Với chủ đề “Chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững trong khu vực ASEAN”, các Bộ trưởng Lao động ASEAN cùng các Bộ trưởng ba nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chia sẻ quan điểm, đề xuất các khuyến nghị nhằm hỗ trợ tiến tới việc chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức. Hội nghị cũng đã chia sẻ những nỗ lực của các bên và đề xuất các dự án sẽ hợp tác với ba nước đối tác trong giai đoạn tới.

Hội nghị đã xem xét các báo cáo kết quả của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về lao động + 3 lần thứ 14 vừa qua; trao đổi ý kiến trong cuộc họp về "Chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững trong ASEAN”.

Các đại biểu cũng đã đánh giá cao sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và ASEAN + 3, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc thực hiện các dự án trong thời gian qua và trong việc cam kết mạnh mẽ sẽ xem xét các dự án mới do các nước thành viên ASEAN đề xuất. Cuối cùng, Hội nghị đã xem xét và thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN +3 lần thứ 9.

Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp cho các cuộc thảo luận tại Hội nghị, nhất là chia sẻ các chương trình, chính sách cũng như các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam, với vai trò là nước thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong tiến trình hội nhập khu vực, trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư, tăng cường tính cạnh tranh của lực lượng lao động khu vực trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực gia tăng.

* Tại Hội nghị, trả lời phỏng vấn của báo chí Việt Nam thường trú ở Lào về kết quả đạt được của ALMM+3 IX, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết:

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24 diễn ra ở Viêng Chăn bàn về một chủ đề theo chúng tôi là rất hay và rất thiết thực đối với Việt Nam chúng ta và các nước ASEAN. Hội nghị lần này tập trung ủng hộ Tuyên bố Cebu đồng thời cũng bàn những giải pháp mở rộng việc phối hợp chuyển dịch lao động từ phi chính thức sang chính thức tiến tới môi trường lao động bền vững. Trong thực tiễn thì, với Tuyên bố Cebu, chúng ta mới dừng lại ở tám lĩnh vực cơ bản với số lượng người lao động chiếm một phần bốn thôi. Tỷ lệ đó rất nhỏ, vì vậy, nếu Hội nghị lần này đạt được thỏa thuận, cam kết chung thì sẽ mở ra cho Việt Nam chúng ta cũng như các nước có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là việc mở rộng phối hợp trong việc giải quyết việc làm cho những người có trình độ bậc thấp với quy mô rộng hơn.

Thứ hai là, thông qua Hội nghị lần này, các nước đã tập trung chủ yếu vào các vấn đề cơ bản như trao đổi thông tin về thị trường lao động, trao đổi những kinh nghiệm về tổ chức xây dựng luật pháp, rồi vấn đề bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động. Hội nghị cũng đã bàn nhiều và tập trung giới thiệu những kinh nghiệm, những điển hình có hiệu quả trong quá trình chuyển dịch lao động.

Thứ ba là, Hội nghị cũng tập trung bàn và đi đến những cam kết rất cơ bản, đặc biệt là tranh luận và tìm ra những khác biệt để từ đó tạo sự thống nhất giữa các nước để tiến tới hoàn thiện hơn nữa Tuyên bố Cebu, để trên cơ sở đó, đi đến cam kết chung của các nước ASEAN trình lên Hội nghị cấp cao của ASEAN chậm nhất là vào tháng 4-2017. Đồng thời, cũng thông qua Hội nghị lần này, các Bộ trưởng cũng đã đi đến thống nhất chung về nhận thức nhằm bảo đảm quyền và bổn phận của người lao động phi chính thức và chủ trương thúc đẩy chuyển dịch lao động phi chính thức sang chính thức để bảo đảm lợi ích cũng như đánh giá cao hiệu quả, đóng góp của những người lao động phi chính thức.

Một điều quan trọng nữa là, các nước ASEAN cũng thống nhất một tiếng nói là cùng nhau chia sẻ, cùng nhau phối hợp phấn đấu vì một ASEAN năng động và phát triển.

Việc chuyển dịch lao động Việt Nam hiện nay đang diễn ra rất mạnh và cũng không phải chỉ riêng Việt Nam mà còn nhiều nước khác. Tôi cho rằng Tuyên bố chung của Hội nghị lần này cũng như cam kết của các nước ASEAN tại Hội nghị sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội cho Việt Nam …