Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo

NDO -

NDĐT - Ngày 17-10, tại Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo (AMMRDPE) lần thứ 9.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo

Tham dự hội nghị có Thủ tướng nước chủ nhà Thoong-xỉng Thăm-ma-vông; Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn các nước ASEAN. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh dẫn đầu.

Với chủ đề “Quan hệ đối tác công - tư - người dân vì sự phát triển bền vững của ASEAN sau năm 2015”, hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác xã hội hóa và quan hệ đối tác công – tư trong việc phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo ở các nước ASEAN; coi trọng quan hệ đối tác giữa tất cả các thành phần trong xã hội nhằm đạt được sự phát triển bền vững của ASEAN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Thoong-xỉng Thăm-ma-vông nhấn mạnh: Trong những năm qua, hợp tác về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo trong ASEAN đã đạt được những tiến bộ đáng kể, đặc biệt trong việc thực hiện kế hoạch hành động khung của ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; hoan nghênh những nỗ lực soạn thảo kế hoạch hành động khung về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo của ASEAN cho giai đoạn 2016-2020 mà hội nghị sẽ thông qua.

Tại Hội nghị, Đoàn Việt Nam ngoài việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác công – tư trong phát triển nông thôn, nông nghiệp và xóa đói, giảm nghèo, cũng đã chia sẻ kinh nghiệm mới đang được triển khai tại Việt Nam. Đó là cách tiếp cận mới về chuẩn nghèo. Theo đó, chuẩn nghèo được đánh giá không chỉ từ mức độ thu nhập mà còn gồm nhiều yếu tố khác như sự tiếp cận về dịch vụ y tế, giáo dục, sử dụng nước sạch… của người dân.