Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy khu vực phía bắc

Ngày 11-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía bắc. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo một số cơ quan Trung ương thông tin sâu về “Nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế đất nước giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ đặt ra với các địa phương trong thời gian tới”; một số chuyên đề quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn hiện nay, được các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, đề cập ở nhiều góc độ...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị trong thời gian tới, cần tuyên truyền sâu rộng các nội dung: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục triển khai Nghị quyết 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng; Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ.