Hội nghị- hội thảo

Ngày 3-9, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) phối hợp Trường đại học Phú Yên và Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Chữ quốc ngữ: Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam”. Với lịch sử 400 năm hình thành, vận động và cải tiến, chữ quốc ngữ đã trở thành tinh thần, linh hồn của dân tộc Việt.

Hơn 100 tham luận trình bày tại hội thảo tập trung đánh giá lại những đóng góp to lớn của chữ quốc ngữ đối với tiếng nói và văn hóa Việt; tìm kiếm sự thống nhất ý kiến về các vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ và giữ gìn bản sắc tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập. Phân tích các yếu tố với kỳ vọng cải tiến tốt hơn nữa để tiếng nói, chữ viết của dân tộc có vị trí xứng tầm trong tương quan với các ngôn ngữ khác trên thế giới. Theo các nhà nghiên cứu và khoa học, hiện việc viết không thống nhất, không đúng chính tả và hiện tượng sử dụng chữ viết lệch chuẩn khá phổ biến không chỉ trong nhà trường, mà còn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.