Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Xin hỏi Thời Nay, tôi có 15 năm làm công việc độc hại, chưa hết tuổi lao động nhưng đợt này công ty muốn tinh giản biên chế, cho nghỉ hưu sớm thì có được nhận lương hưu trước tuổi hay không? Nếu được thì có bị trừ tỷ lệ lương do việc nghỉ hưu trước tuổi không? (Trần Văn Tuyến, TP Long Xuyên, An Giang).

Thời Nay:

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 108/2014 thì tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

Về tuổi nghỉ hưu thì theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào năm 2022 đối với lao động nam là 60 tuổi 6 tháng và lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng.

Tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 108 quy định về chính sách tinh giản biên chế như sau: Đối tượng tinh giản biên chế theo quy định thì trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên; trong đó, có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại… hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên sẽ được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Như vậy, trường hợp của bạn chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng do bị tinh giản biên chế và có 15 năm làm công việc độc hại thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Đồng thời, lương của bạn không bị trừ tỷ lệ lương hưu (theo quy định thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%).