Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Tôi vừa được công ty thưởng một khoản tiền vì có thành tích xuất sắc trong công việc. Tuy nhiên, khoản tiền này tôi phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Xin hỏi Thời Nay, những khoản tiền thưởng nào sẽ không phải chịu thuế TNCN? (Phan Tú, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2018; Thông tư 80/2021) quy định bốn nhóm tiền thưởng dưới đây không phải nộp thuế TNCN.

1/ Tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, bao gồm:

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua như: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến.

- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

- Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng.

- Tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

- Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen.

2/ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

3/ Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

4/ Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu thuộc bốn nhóm tiền thưởng theo quy định trên thì cá nhân không phải chịu thuế, với những khoản tiền thưởng khác thì cá nhân phải nộp thuế TNCN.