Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Do bất cẩn tôi làm mất túi xách, trong đó có căn cước công dân (CCCD). Xin hỏi Thời Nay, tôi có phải về quê ở Phú Yên làm lại CCCD hay tôi có thể làm ở nơi tạm trú của mình tại Hà Nội? (Trịnh Xuân, quận Tây Hồ, Hà Nội)

Thời Nay:

Theo Điều 26 Luật Căn cước công dân thì công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD:

- Tại cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an;

- Tại cơ quan quản lý CCCD của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Tại cơ quan quản lý CCCD của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

- Cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Về việc tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định:

Công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú.

Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ CCCD; Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Như vậy, bạn không cần thiết phải về quê mà có thể làm lại CCCD nơi bạn đang tạm trú với cách thức như trên.