Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Xin hỏi Thời Nay nếu trong cây xăng còn xăng mà tôi từ chối đổ cho các xe khi vào mua thì có bị xử phạt không? (Trần Tuấn, Chí Linh, Hải Dương).

Thời Nay:

Điều 35 Nghị định 99/2020 có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Theo đó đối với hành vi không ghi hoặc không ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Nếu cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đăng ký thời gian bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ

10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu vi phạm các hành vi sau đây:

- Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

- Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

- Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Như vậy, nếu bạn kinh doanh xăng dầu mà từ chối bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định thì có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.