Đội thanh niên tình nguyện xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn (Yên Bái) tiếp sức mùa thi.

Yên Bái hỗ trợ học sinh vùng khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Yên Bái có hơn 8.000 học sinh dự thi, được bố trí tại 28 điểm thi với 362 phòng thi chính thức (trong đó có 5 phòng thi ghép), 56 phòng thi dự phòng. Số cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi được huy động dự kiến hơn 1.700 người.