Hoạt động đối ngoại

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng nước CHDCND Lào, Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào.

Chiều 23-5, đồng chí Ngô Xuân Lịch đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít chào mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới CHDCND Lào trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự đón tiếp trọng thị đối với Đoàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít; đồng thời, chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Đồng chí chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào và nhân dân các dân tộc Lào đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ X, chúc mừng đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít được tin tưởng bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít và Đảng NDCM Lào, đất nước Lào sẽ giành nhiều thành tựu phát triển kinh tế, xã hội trên con đường đổi mới toàn diện, có nguyên tắc, đồng thời, gìn giữ và phát huy quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước.

* Trước đó, Thượng tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHDCND Lào đã hội đàm với Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tại hội đàm, Thượng tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt chúc mừng đồng chí Ngô Xuân Lịch được Đại hội Đảng CS Việt Nam lần thứ XII bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng; đồng thời, tin tưởng với sự lãnh đạo của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, QĐND Việt Nam sẽ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự đón tiếp thắm tình đồng chí, anh em; chúc mừng đồng chí Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt được bầu vào Bộ Chính trị T.Ư Đảng NDCM Lào và được tín nhiệm bầu giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Lào; nhấn mạnh, QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển quan hệ truyền thống đặc biệt với QĐND Lào.