Hoà Bình sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

NDO -

NDĐT - Sáng 17-5, Tiểu ban tuyên truyền tỉnh Hoà Bình tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoà Bình sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Theo Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng; các hoạt động đang diễn ra dân chủ, đúng theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và HĐND. Các bước quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử thể hiện sự thống nhất cao giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp với Uỷ ban bầu cử tỉnh, và với Thường trực HĐND, UBND tỉnh trong việc lập danh sách sơ bộ và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tỉnh Hoà Bình có 11 đơn vị hành chính cấp huyện ( gồm 10 huyện, 01 thành phố); 210 đơn vị hành chính cấp xã; tổng dân số là: 827.843 người, trong đó số lượng cử tri là 624.564 người. Toàn tỉnh có tổng số 1.683 khu vực bỏ phiếu.

Theo phân bổ và ấn định, tỉnh được bầu sáu đại biểu Quốc hội, trong đó có hai đại biểu do Trung ương giới thiệu. Có hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, mỗi đơn vị được bầu ba đại biểu.

Đối với bầu cử HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 là 61 đại biểu, tổng số 14 đơn vị bầu cử; đối với cấp huyện và thành phố là 384 đại biểu, có 94 đơn vị bầu cử; đối với cấp xã, phường, thị trấn là 5.302 đại biểu, 1.450 đơn vị bầu cử.

Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các huyện cho đến các xã ban hành kế hoạch, thông tin liện lạc, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, các nội dung tuyên truyền phục vụ bầu cử bảo đảm thông tin thông suốt an toàn.