Hỗ trợ 5.444 trẻ mồ côi khó khăn

Thời gian qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai trên phạm vi toàn quốc đã nhận hỗ trợ, đỡ đầu 5.444 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 1.653 trẻ mồ côi do Covid-19.

Hỗ trợ 5.444 trẻ mồ côi khó khăn

Chương trình nhằm vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi do Covid-19, trong đó chú trọng vận động, kết nối phụ nữ tại địa bàn trẻ mồ côi sinh sống nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, quan tâm chăm sóc trẻ hằng ngày với tinh thần tự nguyện. 

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát đối tượng bảo đảm tiêu chí “đỡ đầu”, giúp đỡ kịp thời đúng người, đúng đối tượng, tránh tình trạng bỏ sót các trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn không được giúp đỡ. Hội cũng sẽ chủ động giám sát việc thực hiện các nội dung của Luật Trẻ em (2016), các chính sách liên quan đến trẻ mồ côi và tham mưu kiến nghị, đề xuất chính sách phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho trẻ mồ côi nhận được sự nuôi dưỡng, chăm sóc thay thế phù hợp để phát triển toàn diện.