Hỗ trợ 1.474 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

NDO -

NDĐT - Ngày 5-10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định phân bổ 20,636 tỷ đồng (từ nguồn kinh phí trung ương cấp bổ sung) để hỗ trợ cho 1.474 hộ nghèo tại các huyện, thị xã trên địa bàn xây dựng nhà ở phòng, tránh lụt bão theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà ở phòng, tránh bão lụt ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) được hỗ trợ xây dựng theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhà ở phòng, tránh bão lụt ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) được hỗ trợ xây dựng theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định của UBND tỉnh, thị xã Hương Trà được cấp 812 triệu đồng để xây dựng 58 nhà ở; thị xã Hương Thủy 2,31 tỷ đồng, xây dựng 165 nhà; huyện Phong Điền 5,376 tỷ đồng, xây dựng 384 nhà; huyện Quảng Điền 2,856 tỷ đồng, xây dựng 204 nhà; huyện Phú Vang 3,36 tỷ đồng, xây dựng 240 nhà; huyện Phú Lộc 2,31 tỷ đồng, xây dựng 165 nhà; huyện Nam Đông 2,184 tỷ đồng, xây dựng 156 nhà; huyện A Lưới 1,428 tỷ đồng, xây dựng 102 nhà.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế, toàn tỉnh có 3.508 hộ nghèo đã được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Trước đó, tỉnh đã phân bổ 10,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương cấp cho 761 hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Các hộ được hỗ trợ xây nhà là hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lụt. Khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt, các gia đình đều có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Phần lớn các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở với giá trị trung bình 40 đến 50 triệu đồng/nhà; diện tích tối thiểu 15 m2, từ một tầng trở lên.

Đến thời điển này đã có 2.235/3.508 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà phòng, tránh bão, lụt với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. Các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ của Đề án này được hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì ngân sách nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.