HNX-Index tuần từ 28-9 đến 2-10: Giá trị giao dịch giảm gần 19%

NDO -

NDĐT - Tuần giao dịch từ 28-9 đến 2-10, thị trường cổ phiếu niêm yết có 3 phiên tăng điểm và 2 phiên giảm điểm, chỉ số HNX-Index tổng cộng giảm 0,42 điểm (-0,53%) so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 25-9, dừng tại mức 78,25 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch cuối tuần. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 157,24 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 1.733 tỷ đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 31,44 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 346,73 tỷ đồng/phiên (-13,92% khối lượng giao dịch, -18,75% giá trị giao dịch so với tuần trước).

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Về khối lượng giao dịch, cổ phiếu SHB dẫn đầu thị trường với 14,98 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, chiếm 9,53% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Cổ phiếu KLF đứng thứ hai, khối lượng giao dịch của mã này đạt 12,33 triệu cổ phiếu, chiếm 7,85% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tiếp theo là các mã VND (7,44 triệu cổ phiếu), VIX (5,96 triệu cổ phiếu) và SCR (5,5 triệu cổ phiếu). Giao dịch của nhóm 5 cổ phiếu này đạt 46,22 triệu cổ phiếu, chiếm 29,4% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Ngoài 5 cổ phiếu trên, một số cổ phiếu khác cũng được giao dịch mạnh là TIG (5,3 triệu cổ phiếu), PVS (5,03 triệu cổ phiếu), API (4,92 triệu cổ phiếu), PVX (4,88 triệu cổ phiếu) và HUT (4,16 triệu cổ phiếu).

Xét về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 115 cổ phiếu tăng giá, 154 cổ phiếu giảm giá, còn lại là 99 cổ phiếu đứng giá. Về tỷ lệ tăng giá, những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tuần là C92 (+49,47%), OCH (+35,56%), CJC (+31,43%), KTS (+29,73), SGH (+25,19%), GMX (+23,23%), SDG (+23,08%), HTP (+20,0%), PDB (+18,78%) và NHP (+16,45%). Ngược lại, giảm giá mạnh nhất trong tuần là các cổ phiếu SIC (-32,5%), VMI (-30,35%), HLC (-22,34%), AAA (-21,05%), NGC (-15,79%), LCS (-15,56%), SD5 (-12,66%), VMC (-12,08%), HCT (-11,93%) và BAM (-11,76%).

Tuần này, tổng khối lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua vào đạt 1,84 triệu cổ phiếu, trong khi đó khối này thực hiện bán ra 2,68 triệu cổ phiếu. Như vậy khối ngoại giao dịch tổng cộng 4,53 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 63,77 tỷ đồng. Giao dịch mua vào tập trung đối với các mã VND (415.900 cổ phiếu), SCR (247.800 cổ phiếu), PGT (212.300 cổ phiếu), CEO (164.600) và SHB (87.000 cổ phiếu). Những cổ phiếu được khối này bán ra nhiều nhất gồm AME (535.000 cổ phiếu), VND (436.400 cổ phiếu), PVC (338.400 cổ phiếu), PVS (246.000 cổ phiếu) và VCG (214.500 cổ phiếu).

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM Index giảm 0,77 điểm (-1,48%) so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 25-9-2015, dừng tại mức 51,14 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 2-10-2015. Tổng cộng có 10,48 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 99,73 tỷ đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 2,09 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 19,94 tỷ đồng/phiên (-48,65% khối lượng giao dịch và -48,32% giá trị giao dịch so với tuần trước).

Trong tuần này, chỉ số HNX 30 đóng cửa tại mức 144,35 điểm, giảm 1,82 điểm (-1,25%) so với tuần trước. Khối lượng giao dịch nhóm cổ phiếu trong rổ HNX 30 đạt 73,15 triệu cổ phiếu (bình quân 14,63 triệu cổ phiếu/phiên), giá trị giao dịch tương ứng đạt xấp xỉ 837 tỷ đồng (bình quân đạt 167,40 tỷ/phiên), chiếm 46,53% khối lượng giao dịch và 48,31% giá trị giao dịch toàn thị trường.

5 cổ phiếu giao dịch mạnh nhất trong tuần

TT Mã CK KLGD (cổ phiếu) GTGD (đồng) Tỷ lệ KLGD (%) Tỷ lệ GTGD (%)
1 SHB 14.980.212 101.213.308.000 9,53 5,84
2 KLF 12.339.757 52.865.985.600 7,85 3,05
3 VND 7.441.917 94.198.309.700 4,73 5,43
4 VIX 5.962.420 48.599.672.000 3,79 2,80
5 SCR 5.502.623 42.129.360.700 3,50 2,43

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tuần

TT Mã CK Giá đóng cửa ngày 25/09/2015 (đ/CP) Giá đóng cửa ngày 02/10/2015 (đ/CP) Chênh lệch (đ/CP) Tỷ lệ chênh lệch (%)
1 C92 18.800 28.100 9.300 49,47
2 OCH 4.500 6.100 1.600 35,56
3 CJC 28.000 36.800 8.800 31,43
4 KTS 14.800 19.200 4.400 29,73
5 SGH 27.000 33.800 6.800 25,19