Thông tin kinh tế:

Hiệu quả từ một đợt sinh hoạt chính trị ở Đồng Tháp

Những ngày này, tại tỉnh Đồng Tháp diễn ra chuỗi các hoạt động hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Buổi giao lưu điển hình các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức.
Buổi giao lưu điển hình các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức.

Mỗi hoạt động là một sự kiện quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đất sen hồng Đồng Tháp. Từ đây, mỗi người càng nhận thức sâu sắc hơn và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ việc nâng cao nhận thức

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp được diễn ra quý 2, năm 2022. Cuối tháng 4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hội nghị được triển khai rộng khắp trong tỉnh, các điểm cầu trực tuyến từ tỉnh đến xã tạo điều kiện cho nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự (có gần 250 điểm cầu với hơn 20 nghìn người tham dự, nhiều nhất từ trước đến nay).

Có mặt tại điểm cầu chính và quan sát tại các điểm cầu qua màn hình, rồi được dịp trò chuyện với các đại biểu tham dự, chúng tôi cảm nhận toàn tỉnh tổ chức và thực hiện rất tập trung, nghiêm túc cho đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng quan trọng lần này.

Tại điểm cầu Trường Chính trị Đồng Tháp có gần 200 cán bộ, giảng viên và học viên của trường tham dự hội nghị, trong đó có đến 148 học viên của 3 lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung. Đảng viên Võ Thị Tuyết Hoa, giảng dạy bộ môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin tại Trường Chính trị Đồng Tháp cho rằng Hội nghị đã đạt được thành công và tạo sự lan tỏa.

ADT_2-1654077299158.jpg
 Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao Thư khen cho các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rất thiết thực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong điều kiện hiện nay (với tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch chống phá). Hội nghị đã khẳng định thêm về vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ trọng yếu của từng đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bản thân là một đảng viên, là giảng viên, càng thấy được vai trò của mình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hội nghị cũng giúp chúng tôi có phương pháp giảng dạy phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn để truyền tải được hiệu quả nhất các nội dung về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến với học viên, đặc biệt là nội dung về “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Võ Thị Tuyết Hoa chia sẻ.

Đến góp phần xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp

Dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng Tháp đã tổ chức nhiều sự kiện chính trị, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Các sự kiện ít nhiều đều có sự gắn kết với việc xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam”. Nhà trưng bày được đưa vào sử dụng góp phần tích cực tuyên tuyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Song song đó, từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện cũng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khoá XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện Tháp Mười đã tuyên dương 72 “gương sen vàng”, tiêu biểu làm rạng rỡ cho nhân dân Tháp Mười trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà, nhất là những gương sen tiêu biểu tiếp tục vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực với công việc, với xã hội, đem hết tài năng, khát vọng, dốc hết sức xây dựng quê hương Tháp Mười phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp”, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh cho biết.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi các hoạt động đợt sinh hoạt chính trị lần này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu cấp huyện và tương đương. Nội dung chuyên đề gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và con người; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Phát huy những kết quả đạt được qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết: Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách nghiêm túc, thực chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 55 của Ban Thưởng vụ Tinh ủy, gắn với thực hiện Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kịp thời chấn chỉnh những cách làm hình thức trong triển khai thực hiện, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định, kết luận của Đảng về nêu gương.

Việc triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng lần này ở Đồng Tháp giúp cho cán bộ, đảng viên nhìn lại một cách có hệ thống, bài bản, có tính khái quát, đúc kết để có điều kiện tiếp cận rõ hơn các nội dung, chuyên đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã triển khai.

ADT3-1654077298721.jpg
 Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn thông qua việc triển khai các nội dung cơ bản, giúp tiếp tục củng cố và nâng cao nhận thức của đảng viên, đội ngũ cán bộ, các cấp ủy, các tổ chức Đảng, cũng như của hệ thống chính trị”, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh.

Từ sự tham gia nghiêm túc, tập trung trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cũng như chuỗi hoạt động hưởng ứng cho đợt sinh hoạt, tin rằng nhận thức, bản lĩnh của đảng viên, đội ngũ cán bộ, sức mạnh của các tổ chức đảng trong toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ được củng cố, nâng lên. Niềm tin của dân với sự lãnh đạo điều hành của Đảng và các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Tháp sẽ có bước phát triển mới.