Hậu Giang hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho người có công

NDO -

NDĐT - Ngày 26-10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 1.720 hộ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, xây dựng mới 680 căn và sửa chữa, cải tạo 1.040 căn, với tổng kinh phí 48,24 tỷ đồng. Trong đó, từ nguồn vốn Trung ương phân bổ 45,6 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 2,64 tỷ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ trực tiếp là hộ gia đình có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây nay nhà ở đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng mới, sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện về nhà ở của người có công với cách mạng.

Mức hỗ trợ cho một hộ xây dựng mới là 40 triệu đồng và hỗ trợ sửa chữa, cải tạo là 20 triệu đồng. Nhà ở xây dựng mới, sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn ba cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30 m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30 m2 nhưng không thấp hơn 24 m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên. Nhà ở của các hộ dân phải bảo đảm vệ sinh môi trường, chắc chắn, bao che kín đáo, tránh được tác động xấu của khí hậu, thời tiết.

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

Dự kiến, kế hoạch này được thực hiện từ nay đến ngày 15-1-2016 sẽ hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào sử dụng.