Tìm giải pháp xây dựng Thành phố sáng tạo

Thứ Năm, 08-04-2021, 17:17
Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Thành phố sáng tạo.

Ngày 8-4, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức Hội thảo tham vấn “Hà Nội - Thủ đô sáng tạo”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của thanh niên hướng tới phát triển Hà Nội thành Kinh đô sáng tạo” do Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan các bộ, ban, ngành, TP Hà Nội, các chuyên gia trong nước, quốc tế và khu vực tư nhân.

Các chuyên gia đã tập trung trao đổi ba vấn đề mũi nhọn giúp củng cố, phát triển Thành phố sáng tạo, là: Tái tạo đô thị, phát triển mạng lưới giáo dục thúc đẩy sáng tạo, đẩy mạnh các sự kiện văn hóa chiến lược. Trong đó, có nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Thành phố sáng tạo của các nước, đề xuất các giải pháp xây dựng Thành phố sáng tạo cho Hà Nội.

Các chuyên gia bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa để có môi trường tự do tư duy sáng tạo và sự đa dạng của văn hóa. Bên cạnh đó, hội thảo cũng thảo luận các phương pháp tiếp cận để tăng cường quan hệ đối tác các bên trong các ngành công nghiệp sáng tạo, cải thiện mối liên kết nông thôn - thành thị và các điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng sức sáng tạo. 

Gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019, Hà Nội cam kết đưa văn hóa và sự sáng tạo làm cốt lõi của sự phát triển bền vững, với một tầm nhìn lớn là trở thành một trung tâm sáng tạo hàng đầu của Đông Nam Á.

Ngoài các hoạt động của thành phố, các tổ chức quốc tế như: UNESCO, UNIDO và UN-Habitat đã và đang hợp tác với nhiều đơn vị cùng phát triển Dự án “Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của thanh niên hướng tới phát triển Hà Nội thành Kinh đô sáng tạo”. Mục tiêu là phát huy các tài sản văn hóa của Hà Nội và tăng cường sự tham gia của giới trẻ.

Sau Hội thảo tham vấn “Hà Nội - Thủ đô sáng tạo”, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai hai sự kiện tiếp nối là Đối thoại Thanh niên và Hội thảo Mạng lưới thanh niên. 

GIANG NAM