Kết nối mạng lưới các làng nghề truyền thống Hà Nội

Thứ Sáu, 03-12-2021, 16:01
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề tham gia “Mạng lưới sản xuất tiêu dùng bền vững” trưng bày sản phẩm tại chương trình.

Sáng 3/12, Sở Công thương Hà Nội phối hợp UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) tổ chức Chương trình Kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững làng nghề truyền thống thành phố Hà Nội năm 2021” tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện.

Thành phố Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, đến nay đã công nhận 305 làng nghề, làng nghề truyền thống. Các sản phẩm của làng nghề đa dạng chủng loại, mẫu mã, chất lượng tốt. Tuy nhiên, việc tổ chức sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, công nghệ lạc hậu, nên việc bảo tồn và phát triển làng nghề trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra không ít cơ hội và thách thức.

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 9/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2021, Sở Công thương Hà Nội phối hợp UBND huyện Thường Tín tổ chức Chương trình Kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững Làng nghề truyền thống thành phố Hà Nội năm 2021”. 

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: “Chương trình giúp bảo tồn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát huy và giữ gìn cho ngành nghề truyền thống phát triển bền vững và ổn định. Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống: thêu, sơn mài, điêu khắc, xương sừng, mộc... nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững”. 

Dựa trên việc xác định đánh giá vòng đời sản phẩm, bảo đảm sử dụng hiệu quả các tài nguyên, giảm phát thải nhằm phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành tiêu chí Kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững làng nghề truyền thống”. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề tham gia phải đáp ứng chín tiêu chí từ quá trình sản xuất, sản phẩm, hàng hóa, hệ thống phân phối như không sử dụng hóa chất thuộc danh mục bị cấm; có giải pháp thu gom, phân loại, xử lý rác thải; giảm lượng bao bì, túi ni-lông...

Bên cạnh việc trưng bày trực tiếp từ ngày 3 đến 5/12, Ban tổ chức Chương trình đã kết hợp hình thức triển lãm trực tuyến tại địa chỉ http://www.tdbvhn.vr-worldexpo.com đến ngày 30/12/2021. Việc tổ chức trực tuyến nhằm vừa duy trì, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

NGUYÊN TRANG