Hà Nội xét duyệt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”

Thứ Ba, 26-10-2021, 16:35
40 nhà giáo tiêu biểu sẽ trực tiếp báo cáo ý tưởng đổi mới, sáng tạo trước hội đồng thẩm định. (Ảnh: Thanh Tùng)

Ngày 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức vòng chung khảo xét duyệt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 5 theo hình thức trực tuyến tới gần 300 điểm cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học.

Đây là hoạt động thường niên tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề, đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

Giải thưởng cũng nhằm khích lệ các nhà giáo Hà Nội tự học tập, rèn luyện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mỗi cơ sở, tạo ra những hiệu quả mới, những chuyển biến mới ở mỗi đơn vị nhà trường. Đồng thời động viên nhà giáo ở những cơ sở giáo dục còn khó khăn có những sáng tạo độc đáo, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, giúp đỡ những học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu phát triển tài năng…

Qua các vòng khen thưởng cấp trường, cấp quận, huyện, 155 nhà giáo tiêu biểu ở các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đã được đề nghị xét duyệt và trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cấp Ngành. Tại cấp Ngành, Hội đồng xét duyệt đã tổ chức chấm vòng sơ loại để chọn 40 nhà giáo xét duyệt vòng Chung khảo, gồm 10 nhà giáo cấp học Mầm non, 10 nhà giáo cấp học Tiểu học, 10 nhà giáo cấp học Trung học cơ sở, 10 nhà giáo cấp học Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên. 

Tại vòng Chung khảo, 40 nhà giáo tiêu biểu sẽ trực tiếp báo cáo những đổi mới, sáng tạo trước Hội đồng thẩm định và trả lời một số câu hỏi mà Hội đồng thẩm định đưa ra. 

Điểm mới của vòng chung khảo năm học 2020 - 2021 là Hội đồng xét duyệt thực hiện theo hình thức trực tuyến. Mỗi buổi xét duyệt theo từng cấp học, Ban Tổ chức kết nối trực tuyến tới điểm cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học để Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị cùng tham dự. Trong đó, cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Giáo dục thường xuyên sẽ kết nối tới hơn 100 điểm cầu mỗi cấp học, riêng cấp Trung học phổ thông kết nối tới 200 điểm cầu. 

Dự kiến, lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 5 diễn ra vào tháng 11/2021.
 

QUỲNH NGUYỄN