Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Thứ Ba, 28-12-2021, 16:10
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 28/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 1 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá, các nội dung trong Chương trình số 1 được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. Các sở, ngành, UBND các cấp đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm thủ tục hành chính; công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ một số cách làm hiệu quả như đổi mới công tác cán bộ, kịp thời luân chuyển khi có biểu hiện không hoàn thành nhiệm vụ, kiểm tra, xử lý ngay cán bộ, công chức có biểu hiện sai phạm; đổi mới tổ chức họp giải quyết công việc, sinh hoạt chi bộ trong bối cảnh dịch Covid-19... Các ý kiến cũng làm rõ một số khó khăn, hạn chế như việc phân cấp còn chưa rõ đầu mối, cơ quan kiểm soát; việc thực hiện một số thủ tục hành chính còn chậm... Có ý kiến kiến nghị thành phố xây dựng cơ chế giúp thu hút nhân sự có chuyên môn cao về làm việc ở cấp xã. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả của Ban Chỉ đạo thời gian qua. Tuy nhiên, lưu ý nhiệm vụ đặt ra năm 2022 rất khó khăn, trong khi còn không ít hạn chế tồn tại và đòi hỏi về thời gian, tiến độ ngày càng gấp rút, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch, quy định thực hiện Chương trình 1. Các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, trước hết cần đổi mới xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng bảo đảm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từng đơn vị phải thể hiện sự sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, kiên trì, đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nói đi đôi với làm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh theo quy định của Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng chí cũng lưu ý tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn về thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở khu dân cư, khu chung cư, khu đô thị mới có đông đảng viên... 

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 4-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”, nhất là sớm xây dựng đề án đào tạo cán bộ cho cơ sở với tầm nhìn ít nhất là 5 đến 10 năm. 

QUỐC TOẢN