Hà Nội sẽ tôn vinh doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả

Thứ Ba, 21-06-2022, 17:00
Quang cảnh hội nghị sáng 21/6.

Sáng 21/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025” của thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động tại một số đảng ủy khối doanh nghiệp quận, huyện.

Theo đánh giá, ngay sau khi có Nghị quyết, các địa phương đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai với nhiều cách làm chủ động, linh hoạt. Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Hoàng Mai được thành lập năm 2015 gồm 33 chi bộ với 266 đảng viên.

Hiện nay, Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận có 71 chi bộ trong đó có 10 chi bộ trường học, 51 chi bộ công ty cổ phần, 9 chi bộ Công ty TNHH và các loại hình khác. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân được thành lập năm 2012 với 18 chi bộ và 174 đảng viên. Đến nay, Đảng ủy khối có 81 chi bộ với 747 đảng viên. Hầu hết các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đều hoạt động ổn định, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và công tác này luôn được đặc biệt quan tâm thực hiện thời gian qua. Nhấn mạnh tỷ lệ đảng viên được kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn thấp, đồng chí đề nghị các địa phương cần tiếp tục vượt qua khó khăn để triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương phát huy kinh nghiệm thành công để triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có thành lập tổ chức Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ lực lượng cộng tác viên của các địa phương tham gia công tác này. Dự kiến thành phố sẽ tổ chức gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả, qua đó cho thấy sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với doanh nghiệp.

KHẢI HƯNG