Các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra báo cáo Thủ tướng về Công ty Asanzo

Thứ Ba, 25-06-2019, 21:38

NDĐT- Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về việc kiểm tra, xác minh thông tin về việc Công ty Cổ phần điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm của nước ngoài gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ trưởng Tài chính có ý kiến chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra báo cáo Thủ tướng.

Cụ thể, tại văn bản số 485/TB-BTC ngày 25-6-2019 do Chánh Văn phòng Bộ Tài chính ký nêu rõ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng như sau:

Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 554/VPCP-V.I ngày 24-6-2019; chủ trì phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty Cổ phần điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam, làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Tổng cục Thuế và các đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện quản lý nhà nước đối với việc nhập khẩu các sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam.

Tổng cục Thuế rà soát báo cáo về công tác quản lý thuế và các nội dung liên quan khác đối với Công ty Cổ phần điện tử Asanzo gửi Tổng cục Hải quan trước ngày 10-7-2019.

Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát nhằm phát hiện các trường hợp tương tự và đề xuất các biện pháp thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; đồng thời xem xét trách nhiệm của đơn vị để xảy ra tình trạng trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan chủ trì tổng hợp chung, trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-7-2019.

* Yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước ngoài gắn nhãn Việt Nam

GIAI THANH