Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư công trình số 8B phố Lê Trực tự phá dỡ phần xây dựng sai phép

NDO -

NDĐT- Lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp UBND quận Ba Đình và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra làm rõ các vi phạm về trật tự xây dựng tại công trình số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư công trình số 8B phố Lê Trực tự phá dỡ phần xây dựng sai phép

Theo đó, Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư các các tổ chức, cá nhân liên quan việc xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng nêu trên, báo cáo UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời và kiên quyết xử lý những vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tự phá dỡ phần công trình xây dựng sai phép. Nếu chủ đầu tư không tự giác cấp hành thì chỉ đạo, phối hợp UBND quận Ba Đình thực hiện các biện pháp cướng chế.