Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ dân vận

NDO -

Sáng 7/6, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận năm 2022.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận khai giảng sáng 7/6.
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận khai giảng sáng 7/6.

Theo chương trình, 280 học viên của lớp bồi dưỡng sẽ được học tập, nghiên cứu ba chuyên đề.

Chuyên đề 1: Công tác vận động đồng bào tôn giáo trong tình hình mới; kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn thành phố. Chuyên đề 2: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Chuyên đề 3: Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng trong tình hình mới trên địa bàn.

Các chuyên đề với những kiến thức mới, kỹ năng cơ bản sẽ giúp các học viên có thể nghiên cứu, nắm bắt, vận dụng trong hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công tác. Các báo cáo viên được mời tham gia giảng bài là các báo cáo viên của Trung ương, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, khả năng truyền đạt tốt.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, lớp học cũng sẽ cung cấp thêm những kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo và một số vấn đề thực tiễn triển khai công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội… Tất cả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị các học viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nghiêm túc học tập, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị. Phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu. Trong quá trình học tập cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, gắn tài liệu, sách vở với thực tiễn sinh động để từ đó vận dụng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.