Góp phần giữ môi trường thành phố luôn xanh - sạch - đẹp

Sau 20 năm thành lập (5-10-1995 – 5-10-2015), Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (hiệp hội) đã tham gia tư vấn, phản biện nhiều cơ chế chính sách cho các cấp có thẩm quyền những vấn đề về bảo vệ môi trường; thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và cấp bộ; mở rộng hợp tác quốc tế với các hiệp hội của Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước Tây Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Từ ngày đầu thành lập hiệp hội có 82 hội viên tập thể, 10 nghìn hội viên cá nhân, đến nay hiệp hội đã có 190 hội viên tập thể và 30 nghìn hội viên cá nhân.

Công nhân xí nghiệp 3 - Cienco vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: XUÂN MAI
Công nhân xí nghiệp 3 - Cienco vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: XUÂN MAI

Trong những năm vừa qua hiệp hội tập trung vào công việc nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, đề xuất với cấp ủy và chính quyền các cấp nhằm có những chính sách, cơ chế phù hợp sát với tình hình thực tế của đặc thù công tác môi trường đô thị tạo điều kiện cho các chi hội - doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Hiệp hội đã tích cực đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các ảnh hưởng làm suy thoái môi trường; giải quyết từng bước các bức xúc của nhân dân trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt đô thị, xử lý rác y tế, rác công nghiệp, cung cấp nước sạch, xóa dần các điểm ngập úng cục bộ, xóa các điểm rác tồn đọng, bảo đảm vệ sinh đường phố và khu dân cư, chỉnh trang công viên, hệ thống chiếu sáng đô thị, dịch vụ tang lễ, bảo đảm vệ sinh môi trường biển, các khu du lịch lịch sử - văn hóa quan trọng...

Hiệp hội tổ chức vận động nhân dân tham gia các phong trào bảo vệ môi trường như: Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường Thế giới 5-6 hằng năm, ngày Chủ nhật xanh, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư; phong trào phụ nữ và nhân dân không đổ rác và phế thải ra đường, nơi công cộng; phong trào tiết kiệm nước sinh hoạt, triển khai thí điểm Dự án 3 R (phân loại rác tại nguồn)...

Được sự quan tâm của chính quyền các cấp, các chi hội đã tập trung đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho việc xây dựng các bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh, các nhà máy xử lý chất thải, các nhà máy nước, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang... đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, mua sắm thêm nhiều xe phương tiện, thiết bị chuyên dùng hiện đại sản xuất trong và ngoài nước như: xe quét hút, xe cuốn ép rác, lò đốt rác công nghiệp, lò đốt rác y tế, hệ thống thiết bị phục vụ công tác thoát nước, các trạm xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, các công viên, khu vui chơi giải trí. Cung cấp các dịch vụ môi trường đô thị cho các hộ dân, cải thiện một bước điều kiện làm việc cho người lao động và đáp ứng căn bản nhiệm vụ nâng cao chất lượng giữ gìn, vệ sinh môi trường. Hiệp hội đã tham gia tư vấn, phản biện nhiều cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến môi trường, công nghệ mới, các định mức đánh giá cho các công nghệ đang được thực nghiệm và đưa vào áp dụng trong thực tế quản lý đô thị và khu công nghiệp của Nhà nước và Bộ Xây dựng. Tham gia các hội đồng cấp Nhà nước thẩm định công tác quy hoạch đô thị, cấp thoát nước, nâng cấp các loại đô thị. Tham gia đóng góp các định mức kinh tế kỹ thuật vệ sinh môi trường, thoát nước, công viên cây xanh… áp dụng cho toàn quốc; tiêu chuẩn xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh, các giải pháp chống thất thu phí môi trường; lựa chọn công nghệ xử lý nước thải; dự án xử lý nước hồ Tây, dự án cải tạo môi trường sông Thị Nghè… Tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Nghị định của Chính phủ về các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể cho công tác bảo vệ môi trường; chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia giai đoạn 2005 - 2010 đến 2015 và hướng tới 2020; tham gia tư vấn phản biện cho các kế hoạch phát triển bền vững của năm bộ, ngành và hai địa phương lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Hiệp hội đã chủ trì, đồng chủ trì nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam với nhiều chủ đề như lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam; phổ biến công nghệ mới, xử lý nước rỉ rác, lò đốt rác, khu liên hiệp xử lý chất thải hợp vệ sinh… tại ba vùng bắc, trung, nam cho các hội viên trong cả nước. Công tác nghiên cứu khoa học đã được hiệp hội và các đơn vị hội viên quan tâm, hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp cơ sở, cấp Bộ đã được triển khai đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm cho ngân sách, giảm thiểu những tác động của môi trường độc hại cho người lao động. Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam từ khi thành lập với sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên là những nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực liên quan đã từng bước dần phát huy vai trò của mình trong công tác nghiên cứu khoa học chuyên sâu về môi trường đô thị và công nghiệp. Tuy mới thành lập năm 2009 nhưng đến nay Viện đã được Bộ Xây dựng giao chủ trì hơn mười đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ được đánh giá cao về chuyên môn, học thuật. Ngoài ra, viện còn thực hiện một số đề tài cấp cơ sở, cấp thành phố và các hợp đồng với cơ sở sản xuất trong lĩnh vực môi trường đô thị.

Với những kết quả hoạt động trong 20 năm qua, nhiều chi hội đã được Chính phủ và Nhà nước khen thưởng. Trong đó: Chi hội Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội được phong tặng Danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới… Những phần thưởng nói trên đã có tác động tích cực động viên hơn 30 nghìn hội viên cá nhân, 190 hội viên tập thể của hiệp hội ngày đêm lao động bảo đảm cho các đô thị, khu công nghiệp luôn xanh - sạch - đẹp.