Giống cây trồng Hải Dương chào bán gần 2 triệu cổ phần lần đầu

NDO -

NDĐT - Ngày 27-11 tới, Sở GDCK Hà Nội sẽ tổ chức chào bán đấu giá lần đầu ra công chúng gần 2 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương, với giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa của Công ty là hơn 51,6 tỷ đồng.

Giống cây trồng Hải Dương chào bán gần 2 triệu cổ phần lần đầu

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương, địa chỉ: Km 4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, TP Hải Dương. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các loại giống cây trồng, cây ăn quả, cây dược liệu, cây công viên, cây cảnh, hoa, cây công nghiệp, cây chè, các giống thủy sản...

Công ty đưa ra đấu giá 1.973.992 cổ phần, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.973.992 cổ phần.

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 51.629.240.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ sáu trăm hai mươi chín triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18-7-2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian và địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 27-11-2015, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.