Vẫn thiếu hơn 2.000 phòng học cho học sinh tiểu học

Thứ Ba, 17-08-2021 13:46

Thời gian qua, các địa phương đã tích cực sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp một cách phù hợp để tạo thuận lợi trong học tập và bảo đảm quyền lợi của học sinh. Tuy nhiên, trên cả nước vẫn thiếu hơn 2.000 phòng học bậc tiểu học.

Vẫn thiếu hơn 2.000 phòng học cho học sinh tiểu học -0

LÊ HÀ - ĐIỀN NAM