Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Thứ Bảy, 30-10-2021 16:26

Để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường học tập khi đủ điều kiện và bảo đảm an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội ngày 29/10 ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

 
NGỌC DIỆP