Thống kê đơn vị tổ chức dạy học tại các địa phương trên cả nước

Thứ Bảy, 30-10-2021, 08:47
Chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có báo cáo thống kê đơn vị tổ chức dạy học tại các địa phương trên cả nước.

Thống kê đơn vị tổ chức dạy học tại các địa phương trên cả nước -0
 
Thống kê đơn vị tổ chức dạy học tại các địa phương trên cả nước -1
 
NGỌC DIỆP